Velkommen til pdf-arkivet


Klassiske tekster

Pdf-arkivet vil under denne overskrifta presentere digitaliseringer av eldre publikasjoner som kan være av interesse.


Chairman Mao's 4 minute physical fitness plan

Chairman Mao's 4 minute physical fitness plan

Introduced to the English-Speaking World by Maxwell L. Howell, D.Ph., Ed.D., Corresponding member American Academy of Physical Education

64 pages; 5 MB – Download here

For suitable music performed by The Central China Philharmonic Society, check Youtube.

Mot dag julenummer 1923

Mot Dag julenummer 1923

2. årgang; 22. desember 1923
Redaktører: Sigurd Hoel, Erling Falk, Anton Hansen

48 sider, 18 MB – Last ned 

"Klassekampen"s julenummer 1912

Klassekampens julenummer 1912

Utgit av Norges Socialdemokratiske Ungdomsforbund;
under redaktion av Eugène Olaussen og Kr. Aamot

40 sider, 19 MB – Last ned 

Agitasjon og propaganda

Agitasjon og propaganda

Håndbok for tillitsmenn i Det norske Arbeiderparti

Utgitt 1946, 96 sider, 36 MB – Last ned

Moskvatesene

Moskvatesene

79 sider, 77 MB – Last ned

Retningslinjer for Den kommunistiske Internationale
Vedtat ved den 3. Internationales 2. kongres i Petrograd – Moskva 20. juli til 7. august 1920
2den utgave

Det norske Arbeiderpartis Forlag, Kristiania 1920


Siste publisering 26. desember 2023.

Tilbake til pdf-arkivet