Velkommen til pdf-arkivet


Tekster av Tron Øgrim

Pdf-arkivet presenterer her diverse tekster av Tron Øgrim.

Tron Øgrim (1947–2007) var bryggeriarbeider, forfatter og politiker. Han var sentral i den norske ml-bevegelsen, aktiv i SUF og SUF(m-l) fra 1965 til 1973 og medlem av sentralkomiteen i AKP(m-l) fra 1973 til 1984. Han hadde et stort forfatterskap, både fag- og skjønnlitterært, i en rekke sjangere. I tillegg til det politisk-ideologiske hadde han blant annet interesse for science fiction, informasjonsteknologi, internasjonal politikk, kunstige språk, Ibsen og film.

Med tillatelse fra arvingene legger vi i første omgang de fem politiske debattbøkene Tron gav ut. Etter hvert regner vi med å kunne legge ut mer. Ellers anbefaler vi nettstedet «Under en stein i skogen», der Tron samla artikler om «data og framtida, skole, politikk, økonomi, kunst og alt mulig» – i det som av noen er omtalt som Norges første blogg.

I henhold til åndverksloven er det Trons arvinger som eier dette materialet. Tekstene legges ut til fri nedlasting og lesing – og sitering innen rammene for god skikk, men vil du bruke dem til noe mer, må du høre med rettighetshaverne.

Klikk på bokomslaga nedafor for å komme til bøkene.


23.05.2012: Vi legger i tillegg ut to av bøkene Tron skreiv under navnet Eirik Austey

Tyskeren mot Stretermish Tyskeren mot Stretermish
(1985)

44 Mb
På jakt etter det ukjente dyret På jakt etter det ukjente dyret
(1990)

23 Mb

Marxismen – vitenskap eller åpenbaringsreligion? (1979)

«– Er dette et bekjennelsesskrift og et selvransakelsens epos, et slags stalinismens svar på Susanne Brøgger?

– Jeg kunne jo si at det er et rystende menneskelig dokument som angår oss alle, et verk om mitt liv som mjuk mann. Det er jo så populært for tida. Men jeg skal ikke si det. Jeg har tenkt og grubla over utviklinga av sosialismen de siste åra og skrivi bok om det. Jeg har også skrivi om de tinga vi kommunister har dumma oss ut på og tatt oppgjør med det.»

(Fra et intervju i Dagbladet)

Til boka


Den vestlige maoismens sammenbrudd og krisa i AKP(m-l)

«et debattinnlegg om KOMMUNISMEN I VERDEN (bokas første del)

Hvorfor noen partier blir sterke, mens andre ørsmå. Den «gamle» kommunismens «sovjetisk/europeiske ensidighet». Utviklinga av den «nye», maoistiske kommunismen. Den store ungdomsbevegelsen i Vest – vekst og fall. Hvorfor maoismen i Vest har brutt sammen de siste 5 åra.

DET NORSKE SAMFUNNET OG AKP(m-l) (bokas andre del)

«Klassesamarbeidsstaten» i høyt utvikla land. «Det tredje riket» – Japan – «den nordiske velferdsstaten». Tar en ny statlig borgerklasse makta i Norge – «østeuropeisk nomenklatur»? Partisystemet i Norge. Hvilken rolle spiller AKP(m-l) i det norske samfunnet? Krisa i AKP(m-l). Har partiet ei framtid?

Forfatteren mener sjøl at flere av påstandene han kommer med er dristige og foreløpige»

(Fra baksida av boka)

Til boka


Grisen før jul. Harde tider på vei i det rike Vest-Europa (1985)

Framtida er et fremmed land. Åssen blir det der? Får vi ferie hele året, mens robotene gjør dritjobbene? Skal barna våre sitte på vakre Caféer hele dagen, mens vi bor på ganlehjem i ufattelig luksus. Tron Øgrim trur ikke det.

Han spår at det kommer en generasjon av ungdom som aldri får jobb. Svære «kunstige naturkatastrofer». Byer i kaos, der soldater slåss i gatene for «ro og orden». Men så ille kan det vel ikke gå her?

Jo, sier Tron Øgrim. For «Gud er ikke norsk!» han mener harde tider er på vei: «Vi er grisen, og det er snart jul!»

Advarsel: For å lese denne boka trenger du gode nerver, fantasi og sans for humor.

(Fra baksida av boka)

Til boka


Hilsen til en generasjon av kvikksølv!
Løgnaktige spådommer om datarevolusjonen, verden, Norge og deg (1997)

«tøgrim om framtida – blir den som gråstein eller kvikksølv?

Hva skjer etter år 2000 med:
jentene? Albania? Høyanger? arbeiderne? kunsten? skolene? stormaktene? den 3.
verden? demokratiet? fagforeningspampene? jobbene? supermarkedene? dataindustrien? politikken? bøndene? barna?

Hvis du ikke vil vite det, så ikke les denne boka! For her spår Tron Øgrim, kjent fra tusen innledninger, Nettstedet Under En Stein I Skogen, sære artikler i PC World og temmelig mye ellers, om din framtid i de nærmeste 20–30 år. Tar han feil? Det kan hende. Men hvis han har rett – så er dette den første boka du leser, som egentlig er fra det neste århundret»

(Fra baksida av boka)

Til boka


Hilsen til en generasjon av kvikksølv!
Åssen IT forandrer verden og livet (2000)

«"Etter 2000 blir verden flytende som kvikksølv!" sier Tron Øgrim. Han spår at IT-revolusjonen får alle forandringer til å gå forferdelig fort. Men hva betyr det for dagliglivet ditt?

Og hva skjer i framtida med Sjukehus og Medisin? Skurker og Purker? Jentene og Makta? Storbyer og Utkanter? Den 3. verden og Stormaktene? Politikk og Bisniss? Fagforeninger og Bønder?

Blir pengene og banker vekk? Vinner Microsoft-Bill eller Linux Torvalds??»

(Fra baksida av boka)

Til boka


Til forsida