Velkommen til pdf-arkivet


Tekster av Tron Øgrim

Pdf-arkivet presenterer

Marxismen – vitenskap eller åpenbaringsreligion?

Den vestlige maoismens sammenbrudd
og krisa i AKP(m-l)
– et debattinnlegg om partiteori (mai 1982)

Med tillatelse fra arvingene legger vi ut denne og andre bøker og tekster av Tron Øgrim. I henhold til åndverksloven er det Trons arvinger som eier dette materialet. Tekstene legges ut til fri nedlasting og lesing – og sitering innen rammene for god skikk, men vil du bruke dem til noe mer, må du høre med rettighetshaverne. Andre tekster av TØ finner du her.


Boka, som kom ut på Oktober forlag i 1982, er på 234 sider.
For å lette nedlastinga har vi delt den i fem filer.
Last dem ned her eller frai innholdsfortegnelsen nedafor: Fil 1 ||| Fil 2 ||| Fil 3 ||| Fil 4 ||| Fil 5