Opprør

Pdf-arkivet presenterer her digitaliserte 1995-utgavene av avisa/magasinet Opprør.

Opprør starta i 1989 som debatt- og informasjonsorgan for AKP(m-l). Det erstatta det tidligere interne medlemsbladet Tjen folket (TF), som finnes digitalt på www.akp.no. I motsetning til TF var Opprør en offentlig og åpen publikasjon, som blei distribuert gratis til medlemmene av AKP og RV. Det var også mulig å tegne abonnement. Allerede fra den tredje utgaven omtales avisa som «månedsavis for AKP(m-l) og RV».

I 1992 blei Rød Valgallianse en sjølstendig medlemsorganisasjon, og fra november dette året var Opprør medlems- og debattorgan for RV. I mai 2003 blei bladet nylansert som magasin, som kom ut rundt fire ganger i året. Magasinet blei fra 2007 gitt ut av Rødt – fram til ca. 2012. Vi har skanna de fleste av utgavene fram til stiftelsen av Rødt.

Andre årganger: 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Til Pdf-arkivets forside

Årgang 1995

Utgitt av Rød Valgallianse
Ansvarlig redaktør: Ove Bengt Berg


Forside Opprør nr. 1, 1995 Forside Opprør nr. 1, 1995 (landsmøtevedlegg)

Nummer 1 (januar)


Forside Opprør nr. 23, 1995

Nummer 2


Forside Opprør nr. 3, 1995

Nummer 3 (april)


Forside Opprør nr. 4, 1995

Nummer 4 (mai)


Forside Opprør nr. 5, 1995

Nummer 5 (juni)


Forside Opprør nr. 6, 1995

Nummer 6 (august)


Forside Opprør nr. 7, 1995

Nummer 7 (september)


Forside Opprør nr. 8, 1995

Nummer 8 (oktober)


Forside Opprør nr. 9, 1995

Nummer 9 (november)


Forside Opprør nr. 10, 1995

Nummer 10 (desember)