Velkommen til pdf-arkivet


Publikasjoner fra Rød Valgallianse

Pdf-arkivet har digitalisert et stort antall publikasjoner fra Rød Valgallianse og noen fra etterfølgeren Rødt.

Vi tar gjerne mot lokale publikasjoner fra heile perioden. Kontakt oss på akp.arkiv <krøllalfa> gmail.com.

Siste oppdatering: 3. januar 2024


Programmer

Politisk plattform for RV 1975 Program for RV 1981 Program for RV 1981 Program for RV 1991, revidert 1993

Program for RV 1975 Antirasistisk manifest Prinsipporgram for RV 2001 Arbeidsprogram for RV 2003

Lokale program for Oslo

Program for Oslo RV 1984 Program for Oslo RV 1995 Prorgram for Oslo RV 1999 Arbeidsprogram for Oslo RV 2003

Hefter o.l.

1970-tallet

Stemmeretten under kapitalismen

Bo Gustafsson: Stemmeretten under kapitalismen
(Forlaget Oktober 1971) (8 sider, 1 MB)
Heftet blei også utgitt av SUF(m-l) i 1969.

Politsk opprop fra Rød Valgallianse av AKP(m-l) og uavhengige sosialister

Politsk opprop
fra Rød Valgallianse av AKP(m-l) og uavhengige sosialister
(1973) (2 sider, 2 MB)

Fram for Rød Valgallianse (1973)

Fram for Rød Valgallianse!
(Opprop fra sentralkomiteen til AKP(m-l)s medlemmer 1973) (4 sider, 1 MB)

Valgkamphåndbok 1973

Valgkamphåndbok for Rød Valgallianse av AKP(m-l) og uavhengige sosialister (1973?) (72 sider, 2 MB)

Kampen om Mongstad

Kampen om Mongstad
Særtrykk av Torstein Hjellums artikkel i Røde Fane nr. 3, 1973

utgitt av Hordaland RV (16 sider; 3 MB)

RV-logo (flagg)

Rød Valgallianse er danna i Troms og Tromsø (1975) (2 sider, 0,8 MB)

Avis med internasjonalt innhold (1975)

Avis med internasjonalt stoff (1975?) (4 sider, 7 MB)
(finnes i flere fargevarianter)

Pål Steigan: Valget 1979 - ei oppsummering

Pål Steigan: Valget 1979 – ei oppsummering
(utgitt av Marx-Engels-skolen, AKP(m-l)) (16 sider, 3 MB)

Søkelys på Odda kommunestyre 1976-80

Søkelys på Odda kommunestyre 1976–80 (36 sider, 2,4 MB)

RV i bystyret 1975-1979 (Tromsø)

RV i bystyret 1975–1979 (Tromsø) (24 sider, 2,2 MB)

Rød Valgallianse – 4 år i bystyret (Trondheim)
Rød Valgallianse – 4 år i bystyret (Trondheim) (20 sider, 2 MB)
En stemme for arbeiderklassens krav - RV i Oslo bystyre 1975-1979

Én stemme for arbeiderklassens krav
(RV i Oslo bystyre 1975–1979) (16 sider, 4 MB)

1980–1984

Er Oslo konkurs?

Erling Folkvord: Er Oslo konkurs? Om Oslo-budsjettet, statens utarmingspolitikk, hvor fins pengene m.m
(Diskusjon og analyse nr. 1, 1980, utgitt av opplysningsutvalget i AKP(m-l)) (40 sider, 3 MB)

Bli med å slåss for Oslo (avis)

RV oppfordrer: Bli med – slåss for Oslo!
(avis 1980?) (4 sider, 2,3 MB)

Betal mer - få det verre! (avis)

Betal mer – få det verre!
(særtrykk av Klassekampen om Oslo-budsjettet 1981, utgitt 1980)
(avis 4 sider, 2,5 MB)

RV-logo (flagg)

Er sporveisstyret øverste folkevalgte myndighet i Oslo?
(pressemelding, Oslo RV 1981) (2 sider, 0,7 MB)

RV-logo (flagg)

Nazi-infiltrasjon i Ungdommens heimevern
(interpellasjon fra Oslo RV 1981) (4 sider, 0,9 MB)

RV-logo (flagg)

Helse- og sosialpolitikk
(innledning Oslo RV 1981) (9 sider, 1,6 MB)

Forsvar og fred

Per Gunnar Gabrielsen:
Forsvar og fred (1981) (36 sider, 3 MB)

Norge trenger sosialismen

Kjersti Ericsson:
Norge trenger sosialismen
(1981) (36 sider, 4 MB)

Oljemilliarder, men dårlig råd

Carl Erik Schulz:
Oljemilliarder, men dårlig råd (1981?) (36 sider, 3 MB)
(Heftet har også tittelen «Oljemilliarder og dyrtid»)

Oslo 1982 (avis)

Oslo 1982
(vedlegg til Klassekampen, 1981) (avis 8 sider, 5 MB)

Oslo 1982: Håndbok i kampen mot nedskjæringer

Erling Folkvord (red.): Oslo 1982 – håndbok i kampen mot nedskjæringer (Oslo RV 1981) (64 sider, 3 MB)

Oslos kommunebudsjett 1982 – et ledd i en imperialistisk omfordelingspolitikk (råmateriale til heftet) (9 sider, 1,4 MB)

Oslo 1983: Harde fakta om Høyres hovedstad

Erling Folkvord (red.):
Oslo 1983 – harde fakta om Høyres hovedstad
(Oslo RV 1982)
(96 sider, 4 MB)

Skoleringsmateriale for listetopper og valgledere

Skoleringsmateriale for listetopper og valgledere (1983) (212 sider, 20 MB)

Hospitsmafia i Oslo?

Hospitsmafia i Oslo? (Oslo RV 1983) (28 sider, 1,6 MB)

RV i Notodden bystyre 1980-83

RV i Notodden bystyre 1980–83 (32 sider, 6 MB)

Oslo 1984 - De hemmelige planene for Oslos helse- og sosialvesen

Oslo 1984: De hemmelige planene for Oslos helse- og sosialvesen
(Oslo RV 1983) (13 sider, 1,9 MB)

RV-logo (flagg)

Innledninger

Einar Stueland: Valget og kampen mot rasismen
(innledning? 1983) (5 sider, 1 MB)

Erling Folkvord: Om kommune- og fylkesøkonomi
(innledning Sulitjelma 1983) (16 sider, 2 MB)

Tor Knudsen: Det nye inntektssystemet for kommunene
(innledning RVs landsstyre 1983) (9 sider, 1,5 MB)

Erling Folkvord: Arbeiderklasse og borgerskap i Oslo
(innledning skoleringsmøte i Oslo RV 1983) (19 sider, 2 MB)

Liv Finstad: Kvinnekamp og valgkamp
(innledning skoleringsmøte i Oslo RV 1983) (19 sider, 2 MB)

Per Gunnar Gabrielsen: Forsvarspolitikk
(innledning skoleringsmøte i Oslo RV 1983) (10 sider, 1,3 MB)

Tor Mostue: Den økonomiske krisa og valgkampen på arbeidsplassene (innledning skoleringsmøte i Oslo RV 1983) (6 sider, 1 MB)

Pål Steigan: Kamp mot industrirasering (innleiing på RVs arbeiderkonferanse 1983) (32 sider, 4 MB)

Jahn Arne Olsen: Kampen for arbeidsplassene og sosialdemokratiets rolle (innledning på RVs industrikonferanse 1983) (27 sider, 2,4 MB)

Oslo på villspor?

Oslo på villspor? Søkelys på samferdsel og byutvikling
(Oslo RV, samferdselsgruppa 1983) (36 sider, 3 MB)

Harde fakta fra Oslo bystyre 1980-1983

Harde fakta fra Oslo bystyre 1980–1983 (hvitbok) (40 sider, 1,7 MB)

Også utgitt med tittelen Ukjente sannheter fra Oslo bystyre 1980–83

Svart på hvitt. Politisk regnskap 1980-1983 RV i Tromsø

Svart på hvitt. Politisk regnskap 1980–1983 for Rød Valgallianse i Tromsø (122 sider, 11 MB)

Søkelys på Odda kommunestyre

Søkelys på Odda kommunestyre 1980–83
(og program 1984–87) (hefte 48 sider, 10 MB)

Om folket i Sherwoodskogen

Alf Henriksen:
Om folket i Sherwood-skogen. Om Norges økonomiske situasjon – en stemningsrapport fra «olje»-landet (1984) (12 sider, 2 MB)

Oslo 1984: Kriseløsning eller kamp?

Harald Minken (red.):
Oslo 1984 – kriseløsning eller kamp?
(Oslo RV 1984) (68 sider, 3 MB)

Finn deg ikke i det!  (Klassekampen-ekstra om Oslo (avis 1984)

Finn deg ikke i det!
(Klassekampen-ekstra om Oslo (avis 1984) (8 sider, 5 MB)

1985–1989

Kjersti Ericsson: Hvorfor sosialisme

Kjersti Ericsson: Hvorfor sosialisme
(nr. 4/85) (16 sider, 2 MB)

Skoleringshefte for valgkampaktivister (1985)

Skoleringshefte for valgkampaktivister (1985?) (44 sider, 3 MB)

RV-logo (flagg)

Jorun Gulbrandsen:
Om eldreomsorg, alene-død og ufattelig rikdom
(bakgrunnsmateriale til Oslo RVs pressekonferanse 1985) (22 sider, 2 MB)

Valgkamphandbok 1985

Valgkamp!
Valgkampledelse og -metoder; mediaarbeid og opptreden
(1985) (20 sider; 13 MB)

RV-logo (flagg)

Oslo havn (materiale til Oslo RVs pressekonferanse 1985) (35 sider, 3 MB)

Om DNA og DNAs velgergaranti

Jahn Arne Olsen og Espen Gisvold:
Om DNA og DNAs velgergaranti (1985?) (40 sider, 3 MB)

Jan Mønneland og Carl Erik Schulz: Om Willoch-regjeringens langtidsprogram

Jan Mønneland og Carl Erik Schulz:
Om Willoch-regjeringens langtidsprogram
(1985?) (40 sider, 2 MB)

Kast ikke bort stemmen din!

Kast ikke bort stemmen din! Eller hvorfor det er bedre med én fugl i handa enn 15 på taket (Oslo RV 1985) (52 sider, 2,5 MB)

Vidar Våde: 10 års erfaring med RV-arbeid i kommunestyrer og fylkesting

Vidar Våde: 10 års erfaring med RV-arbeid i kommunestyrer og fylkesting (RV-rapport 1986) (24 sider, 1,6 MB)

Bolignød i Oslo - RVs pressekonferanse om hospitsspekulanter 1986

Bolignød i Oslo
(fra pressekonferanse om hospitsspekulanter 1986) (7 sider, 1 MB)

Stans Fjellinja!

Stans fjellinja! (Oslo RV 1986) (28 sider, 3 MB)

37,5-timers uke på vei mot 6-timers dagen

37,5-timers uke på vei mot 6-timers dagen
(brukshefte fra RV og AKP(m-l) 1986) (40 sider, 5 MB)

Nytt styringssystem i Oslo

Nytt styringssystem i Oslo
(bakgrunnsstoff til skoleringsmøte om byregjeringa, arrangert av Oslo AKP(m-l) 1986) (37 sider, 5 MB)

Sentralisering og distriktsnedbygging i Sør-Trøndelag

Sentralisering og distriktsnedbygging i Sør-Trøndelag. Det offentlege går i spissen
(Sør-Trøndelag RV 1987) (32 sider, 1,6 MB)

Oslo slumguide 88

Oslo slum-guide '88
(unummerert utgave av RV-bladet, utgitt av Oslo RVs bystyregruppe) (28 sider, 1,7 MB)

Oslo trenger en oppryddingsordfører

Oslo trenger en oppryddingsordfører
(rapport nr. 2 fra RVs antikorrupsjonsutvalg) (16 sider, 1,6 MB)

Oslos to ansikter

Oslos to ansikter
(utgitt av Oslo AKP(m-l)) (12 sider, 1,2 MB)

1990–1994

Velferds-Norge på hoggestabben

Velferds-Norge på hoggestabben
– materiale om kommuneøkonomien og statsbudsjettet for 1991
(1990) (36 sider, 4 MB)

Alternative veier for Norge utenfor EF og EØS

Alternative veier for Norge utenfor EF og EØS – muligheter og begrensninger (1993) (104 sider, 6,5 MB)

RVs nei (utgave 2)

Jørn Magdahl:
RVs nei – fra indre marked til felles hær
(1. utgave, juli 1993) (56 sider, 9 MB)
RVs nei – fra indre marked til felles hær (2. utgave, august 1994) (84 sider, 5 MB)

Reform 94 – skole på kapitalens premisser

Reform 94 – skole på kapitalens premisser (25 sider, 1.6 MB)

1995–1999

Om den økonomiske situasjonen i Norge. Skoleringshefte for RVs valgkampaktivister

Om den økonomiske situasjonen i Norge
(skoleringshefte 1995) (25 sider, 2,5 MB)

EØX-Files. Norsk lokaldemokrati i møte med den europeiske marknadsliberalismen

Terje Kollbotn og Bjarke Friborg:
EØX-files. Norsk lokaldemokrati i møte med den europeiske marknadsliberalismen (1995) (28 sider, 2 MB)

Nina Aakernes og Rune Soma: RV krever 6-timers dag nå!

Nina Aakernes og Rune Soma:
RV krever 6-timers dag nå!
(1995) (28 sider, 2 MB)

Det er ikke penger det står på, men at kapitalistene ikke betaler skatt

RVs stortingsgruppe:
Det er ikke penger det står på, men at kapitalistene ikke betaler skatt

(RVs forslag til statsbudsjettet for 1996) (28 sider, 2,2 MB)

Arbeiderpartiet - en fare for kvinner i Norge

Arbeiderpartiet – en fare for kvinner i Norge (1996) (28 sider, 2 MB)

Fortsatt kamp mot EU! Nei til den utvida EØS-avtalen!

Fortsatt kamp mot EU. Nei til den utvida EØS-avtalen
(1996?) (64 sider, 4 MB)

Blod, svette og tårer - seksåringene inn i skolen

Finn Olav Rolijordet (red.):
Blod, svette og tårer – 6-åringene inn i skolen
(1996) (44 sider, 3 MB)

Ark med noe endra forord

Reform 97 - budsjett 97 - ikke egnet for barn

Anne Minken og Anka Ødegaardshaugen:
Reform 97 – budsjett 97 – ikke egnet for barn
(Oslo RV 1996) (32 sider, 1,4 MB)

Oppløsningen av Jugoslavia - kampen om Bosnia-Herzegovina

Peder Martin Lysestøl:
Oppløsningen av Jugoslavia – kampen om Bosnia-Herzegovina
(studiehefte 1996) (46 sider, 3 MB)

Jørn Magdahl: «Ja, vi elsker ...»? En studie i «det nasjonale spørsmål»

Jørn Magdahl:
«Ja, vi elsker ...»? En studie i «det nasjonale spørsmål»
(1996) (64 sider, 4 MB)

Håndbok for barnesikring av skolen

Håndbok for barnesikring av skolen (1996?) (16 sider, 1,1 MB) (18 sider)

RV-logo (flagg)

Stay behind skolerte om forebygging av SUF-aksjoner innafor næringslivet (dokumenter fra RVs stortingsgruppe 1997) (18 sider, 1,4 MB)

Sosialismestevnet  "Fra fyrtårn til fyrtøy" 1998
Innledninger fra sosialismestevnet 1998

Program for
Sosialismestevnet 1998: Fra fyrtårn til fyrtøy

(4 sider, 1 MB)

Innledninger fra
Sosialismestevnet 1998: Fra fyrtårn til fyrtøy

(48 sider, 9 MB)

Peter Wermuth, Håkon Kolmannskog, Asgeir Bell, Anders Ekeland, Bernadette Devlin McAliskey, Janne Bromseth, Terje Valen, Kristine Mollø-Christensen, Aslak Sira Myhre, Bjarke Friborg, Eivind Røssaak, Peder Martin Lysestøl, Inger Lisbet Hegland, Mahmut Algünerhan

Skoleringshefte nr. 1 for Rød Ungdom-aktivister i valgkampen 1999
(46 sider, 7 MB)

2000-tallet

Dette er RV - en kort presentasjon

Dette er RV – en kort presentasjon (2000) (20 sider, 1,2 MB)

Temahefte om terror, imperialisme og RV

Temahefte om terror, imperialisme og RV (2001?) (78 sider, 4 MB)

Tekster av Maryam Azimi, Aslak Sira Myhre, Kari Celius, Kristine Nybø, Hege Bae Nyholt, Berit Mortensen, Elisabeth Eide, Peter M. Johansen, Bjarke Friborg, Boye Ullmann, Peder M. Lysestøl, Jan O. Jacobsen og Margaret Sanner

Hvem vokter vokterne?

Aslak Sira Myhre:
Hvem vokter vokterne? En studie i politisk overvåkning

(RV-hefte nr. 3, 2002) (64 sider, 2,3 MB)

Betty Marie Furrevik: De jordløses bevegelse i Brasil og deres kamp for menneskerettigheter

Betty Marie Furrevik:
De jordløses bevegelse i Brasil og deres kamp for menneskerettigheter

(RV-hefte nr. 4, 2002) (32 sider, 1,6 MB)

Hva gjør vi med folketrygden?

Arne Rolijordet:
Hva gjør vi med folketrygden?

(RV-hefte nr. 2, 2002) (36 sider, 1,3 MB)

Budsjettseminar Oslo 2002
Bystyregruppas budsjettseminar
Oslo RV 30. september 2002
(23 sider, 2,5 MB)
Hva er hverdagsforskjellene mellom partiene i bystyret?

Hva er hverdagsforskjellene mellom partiene i bystyret? En tilbakemelding til velgerne
(Oslo RV 2003) (76 sider, 3 MB)

Torstein Dahle & co (tegneserier)

Torstein Dahle & co (tegneserier 2003) (8 sider, 1,7 MB)

RV-logo (flagg)

Dette er RV – en kort presentasjon (2003) (16 sider, 1,3 MB) 

Hvorfor sosialisme? (Opprør-hefte 1, 2004)

Hvorfor sosialisme? (Opprørhefte nr. 1, 2004) (60 sider, 3 MB)

Tekster av Kristine Nybø, Albert Einstein, Anders Axelson, Paul Cockshott, Allin Cottrell og Hal Draper

Velg side – avvis forslaget fra pensjonskommisjonen

Velg side – avvis forslaget fra pensjonskommisjonen (avis 4 sider, 2,5 MB)

Utgitt april 2004

Oslo 2005: Velferd for alle - eller fortsatt rått og blått?

Oslo 2005 – Velferd for alle – eller fortsatt rått og blått? – en håndbok mot høyrepolitikk
(Oslo RVs bystyregruppe 2004) (52 sider, 1,9 MB)

Håndbok mot høyrepolitikk - Oslo 2007

Håndbok mot høyrepolitikk 2007
(Oslo RVs bystyregruppe 2006) (52 sider, 3 MB)

Økonomisk krise – forstå og slåss

Økonomisk krise – forstå og slåss
(utgitt av Forlaget Rødt 2012) (36 sider, 2,3 MB)

Fra Rødt

Tyven, tyven skal du hete

Tyven, tyven skal du hete
(rapport 1, 2007 fra antikorrupsjonsutvalget i Rødt Oslo) (32 sider, 1,5 MB)

Raudt folkevaldhefte 2007

Raudt folkevaldhefte (2007) (56 sider, 3 MB)

Tekster av Knut Henning Thygesen, Torstein Dahle, Anne Minken, Gunnar Aarstein, Brigt Kristensen, Berit Mortensen, Bjørnar Moxnes, Sunniva Schultze-Florey og Aksel Nærstad

Gunnvald Lindset og Dag Johansen: Sykehus er ikke butikk

Gunnvald Lindset og Dag Johansen:
Sykehus er ikke butikk
(48 sider, 4 MB)

Sosialisme i Norge - hva vil det si? (Rødts prinsipporgam - debatthefte 2010)

Sosialisme i Norge – hva vil det si?
(debatthefte om prinsipprogrammet 2010) (16 sider, 1,5 MB)

Utkast til strategi og prinsipper for lokalt folkevalgtarbeid  (2 sider)

Rødts plan for en fornybar framtid

Rødts plan for en fornybar framtid (8 sider, 1 MB)

Rødts plan for ei fornybar framtid (hefte 2. versjon 2011, 100 sider, 9 MB)

Listestilling på 1-2-3

Listestilling på 1–2–3 (16 sider, 3 MB)

Studiesirkelbrosjyre Oalo

Studiesirkelbrosjyre fra Rødt Oslo (ca. 2013?) (16 sider, 1 MB)

Trygge veier – raske tog

Trygge veier – raske tog. Rødts alternativ til Nasjonal transportplan, 2013
(58 sider, 12 MB)

Forskjells-Norge 2015

Forskjells-Norge 2015
av analyseutvalget i Rødt (28 sider, 5 MB)

Fordi fellesskap fungerer – fakta og argumenter

Fordi fellesskap fungerer – fakta og argumenter i kampen mot forskjells-Norge

Utgitt av Forlaget Rødt 2017 (32 sider, 2 MB)

Maktanalyse av Nesodden

Maktanalyse av Nesodden – den ansiktsløse makten og vår avmakt

Nesodden Rødt 2017 (24 sider, 7 MB)

Rettferdig miljøpolitikk

Rettferdig miljøpolitikk: Rødts klimaplan
Utgitt av Rødts stortingsgruppe november 2022
(44 sider; 3 MB)

Alternativt budsjett 2023
Alternativt statsbudsjett for 2023
(80 sider, 4 MB)

Løpesedler og slikt

Marmorhall i Rådhuset Hvor vil Høyre med kollektivtrafikken? Statsbudsjettet 1977 Staten har 225 milliarder i formue Finnes rasisme i Norge i sag? Popvenstre 2017 Slik vil Rødt løse strømpriskrisa

Udatert

Valgmateriell

Uklart årstall

1973 (stortingsvalg)

Valgavis Buskerud 1973 Kvinneavis 1973 Ungdomsavis 1973 Soldatavis 1973 Oslo 1973 - kandidatløpeseddel

1975 (lokalvalg)

Arbeiderklassen og valgene 1975 Valgavis 1975 (bilag til Klassekampen) Valgavis 1975 (bilag til Klassekampen) Kvinneavis 1975 Ungdomsflak 1975

1977 (stortingsvalg)

Stans gamblinga i Nordsjøen nå (1977) For revolusjon og sosialisme (1977) Opprop til sympatisører og tidligere velgere av NKP Kvinner – kjemp sjøl Ei stemme til SV – støtte til klassesamarbeid

1979 (lokalvalg)

Stem RV - landsopprop 1979 Program Trondheim 1979 Brosjyre Sogn og Fjordane 1979 Ålesund 1979

1981 (stortingsvalg)

Rikdommene du ikke får del i Valgavis Oslo 1981 Valgavis Oppland 1981 Flerspråklig løpeseddel Stolpeplakat Sigurd Allern

1983 (lokalvalg)

Er du på vippen? (valgavis) Innvandrere – bruk stemmeretten Doarjat sámiid nášuvnnalaš vuoigatvuoðid Valavis Sogn og Fjordane 1983

1985 (stortingsvalg)

Det søkkrike Norge (valgavis 1985) Plakat 6-timersdagen Stolpeplakat Jorun Gulbrandsen I Oslos underverden (valgavis)

1987 (lokalvalg)

50 % kvinnepriser Skjul en flyktning Vitnemål for norsk skole En opprører i bystyret Boutgifter Oslo

1989 (stortingsvalg)

RV stilte dette året på ulike lister under paraplyen Fylkeslistene for miljø og solidaritet.

AKPs kvinnepolitikk i valgkampen 1989 Miljølista i Sogn og Fjordane 1989 Kvinneinitiativet i Troms Miljølista Vestfold 1989

1991 (lokalvalg)

Hva vil RV? (1991) RV vil inn att på fylkestinget (Sogn og Fjordane 1991) Valgavis Troms 1991

1993 (stortingsvalg)

Stem på en opprører (1993) RV-avisa 1993 Sogn og Fjordane Ved en skilleveg? (Sør-Trøndelag 1993)

1995 (lokalvalg)

Kor mykje skal det koste å gravleggje deg? Stopp rasismen Med folk mot makta Brosjyre Sogn og Fjordane 1995 Valgavis Troms 1995

1997 (stortingsvalg)

Med folk mot makta Brosjyre Akershus 1997 Brosjyre Sogn og Fjordane 1997 Tøffere enn tinget (Troms 1997)

1999 (lokalvalg)

Balestrand 1999 - fellesprogram RV/SV Valgavis Oslo 1999 Valgavis Troms 1999

2001 (stortingsvalg)

Stort opprørsval (2001) En av fem temaløpesedelr (2001) Valgavis Akershus 2001 Valprogram Hordaland 2001 Aslak på Tinget (2001)

2003 (lokalvalg)

Folk først (2003) Akershus program 2003 Kan Førde RV gå på vatnet? (2003) Odda program 2003Valgavis Oslo 2003

2005 (stortingsvalg)

Innsatsen din trengst! (Sogn og Fjordane 2005)

2007 (lokalvalg)

Rødt blei stifta denne våren, men partiet måtte stille til valg som RV på grunn av frister i valgloven.

Valgmanifest 2007 Om barnehager og kontantstøtte (2007) Program Høyanger 2007

2009 (stortingsvalg)

Dette var første året Rødt stilte til valg under eget navn.

Program valgkampen 2009 Rødt nytt n. 7, 2009 Rødt nytt Groruddalen 2009 Slik rotet Sylvi Listhaug bort 23 millioner skattekroner Tid for nye tankar (Sogn og Fjordane 2009)

2011 (lokalvalg)

Bodø brosjyre 2011 Velferd og makt til folket (Høyanger 2011) Rødt Nytt Nesodden september 2011 Grønn by med kollektive løsninger Rødt Nytt Groruddalen

2013 (stortingsvalg)

Har du tenkt til å stemme på venstresida i år? Arbeid til alle og lønn som fortjent Bli kjent med våre kandidater (Akershus 2013) Rødt nytt Oslo 2013 Sogn og Fjordane 2013

2015 (lokalvalg)

Rødt nytt nr. 6, 2015 Sogn og Fjordane 2015

2017 (stortingsvalg)

Fordi fellesskap fungerer
Stem Rødt for et nytt flertall Rødt Nytt Oslo Alna (2017) Sogn og Fjordane 2017

2019 (lokalvalg)

Fordi fellesskap fungerer (2019) Manin jienastit Ruoksada? Rødts 20 pinkter for et bedre Oslo Østensjø 2019

2021 (stortingsvalg)

Et vendepunkt kampen mot Forskjells-Norge Ny abortlov nå! Rødt Nytt Oslo nr. 1

2023 (lokalvalg) 

Materiale fra fagbevegelsen og andre organisasjoner

Valgkarusellen 1973 Du taper på Høyre 1985 Et valg for framtiden (LO Stat 2005) Malmøykalven 2007 LO i Oslo vil male byen rødgrønn (2011)

Lokale tidsskrift